Home   |   Hagelschade   |   Parkeerdeuk   |   Push&Paint   |   Techniek   |   Wie zijn wij?   |   FAQ   |   Contact
 
 

TECHNIEK

 

Hefboomtechniek Uitdeuken-Zonder-Spuiten

De techniek Uitdeuken-Zonder-Spuiten (UZS) is gebaseerd op het middels hefboomtechnieken terug op zijn plaats drukken van de vervormde plaat, in tegenovergestelde richting als de vervorming is opgetreden.
Hierbij dient de lak onbeschadigd te zijn. De deuk wordt door geleidelijke bewerking van de plaat stapsgewijs in de oorspronkelijke vorm teruggebracht. Dit kan door gebruik te maken van de inter-moleculaire ruimtes. Dit komt in principe neer op het geleidelijk krimpen van de plaat. Uitdeuken -Zonder -Spuiten is in de basis deuken herstellen met 100% resultaat, zonder dat er opnieuw afgelakt dient te worden.

UZS Tools
Belangrijk hulpmiddel voor het Uitdeuken-Zonder-Spuiten zijn de verschillende soorten uitdeuktools, ook wel uitdeuk lepels genoemd. Een basis uitdeukset omvat wel 85 verschillende uitdeuktools. Elke tool heeft een andere vorm en is geschikt gemaakt voor een speciale toepassing. In veel gevallen moet men werken achter spanten van dakplaten of achter stootbalken in portieren. De toepassing van de verschillende soorten tools resulteert vaak in een dermate bereikbaarheid dat demontage vaak overbodig is. Een heel belangrijk hulpmiddel is de lamp.
UZS Lamp

Deze lamp dient op een zodanige wijze te worden opgesteld, dat de reflectie van het lichtbeeld in het te behandelen plaatoppervlak een duidelijk beeld geeft van de plaat vervorming.
De strakke lijnen van het lichtbeeld dienen als referentie voor de specialist.
We noemen dit het lezen van het licht.UZS Lijm techniek
Bij het repareren van deuken op moeilijk bereikbare plaatsen wordt de UZS lijmtechniek toegepast. Lijmtechniek wil zeggen: speciaal gevormde adapters worden gevuld met een hete vloeibare lijm en exact in de kern van de deuk geplaatst. De hete lijm koelt af en er ontstaat een bepaalde hechting tussen de adapter en de laklaag van de auto, zodat met een slagtrekker die over de adapter heen past de deuk omhoog getrokken kan worden. Deze lijm is in verschillende kleuren verkrijgbaar, de kleur is bepalend voor de treksterkte. Deze handeling moet men afhankelijk van de diepte van de deuk een paar maal herhalen om de kern van de deuk op vereiste hoogte te krijgen.


Te hoog gelegen gedeeltes van de deuk worden met een speciale hamertechniek (Blending) weer nabehandeld om het vereiste resultaat te verkrijgen. Deze nieuwe toegepaste techniek noemt men Glue Blending Techniek.

Let op:
Bij toepassing van de lijmtechniek kan er onthechting van de lak optreden. Deze onthechting komt zelden voor op originele laklagen maar kan voorkomen op reparatie lakken. De UZS specialist is hier alert op en zal de klant dan ook vooraf informeren.


Push&Paint
P&P is in feite het op hoogte drukken van deuken waarbij geen 100% resultaat mogelijk is.
Na het toepassen van deze techniek dient in alle gevallen het plaatdeel afgelakt te worden.
In de meeste gevallen wordt P&P toegepast op panelen met complexe deuken waarvan de rekbaarheidgrens niet is overschreden. De panelen worden met deze P&P techniek in stand gezet terwijl de laklaag volledig intact blijft. Voordeel van deze techniek is dat men het paneel kan blijven controleren op te hoog of te laag gelegen gedeeltes van het plaatwerk.
Na de P&P herstelling blijft een lichte imperfectie zichtbaar, ook wel te vergelijken met grof sinaasappel effect van de lak.
Deuk op hoogte:
Doelstellingen P&P:
- Laklaag aanschuren (uitblokken), bij voorkeur handmatig

- Uitblokken tot in de toplaag van de lak (Niet tot op de blanke plaat)

- Twee lagen grondmateriaal (vullend) spuiten, hierna infrarood afdrogen

- Grondmateriaal uitblokken, bij voorkeur handmatig

- Plaatdeel aflakken
- Verkleinen voorbewerkingoppervlak.

- Technisch mogelijk maken van een plaatwerk herstelling

- Kwalitatief hoogwaardige herstelling

- Nagenoeg geen plamuur gebruik

- Originele carrosserie bescherming fabrikant blijft intact


 

Deuk- en Laktechniek B.V. | Vijfhuizenberg 48 | 4708 AL  Roosendaal | +31 (0)88-0237800 | info@dlt.nl